header01.jpgheader01+.jpgheader02+.jpgheader04+.jpgheader05+.jpgheader06+.jpg

ギャラリー

murasaki.jpg

[動画]煙竜の舞
【2014年大曲昼花火の部】

hengegiku_sam.jpg

[動画]【10号芯入割物】
昇曲導付三重芯変化菊

yaezakura_sam.jpg

[動画]【10号自由玉】
昇曲導付八重桜

prince_sam.jpg

[動画]【創造花火】
氷上のプリンス~決めろ4回転~

IMG_8277sam.jpg

危険防止に敏感

IMG_1252sam.jpg

工場で唯一の機械

IMG_8251sam.jpg


IMG_1385sam.jpg

これで花火玉を割る

IMG_1368sam.jpg

花火玉の芯に据えるのは…

IMG_8273sam.jpg

玉込めの道具

IMG_1379sam.jpg

はたく

IMG_8266sam.jpg

前掛けも作業の必須道具

IMG_1268+sam.jpg

お天気仕事